WNCAA
WNCAA  2023-12-01 06:00:00
杜克大学女篮
完场
72-65
佐治亚大学女篮
信 号 源 : 新直播 
比赛简介:北京时间06:00:00,WNCAA《杜克大学女篮vs佐治亚大学女篮》直播准时在线播放,喜欢看WNCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
WNCAA 完场 杜克大学女篮 58-45 锡拉丘兹女篮 02-23 08:00 WNCAA 完场 圣母大学女篮 70-62 杜克大学女篮 02-20 08:00 WNCAA 完场 杜克大学女篮 56-61 弗吉尼亚理工女篮 02-16 09:00 WNCAA 完场 杜克大学女篮 69-38 匹茲堡大学女篮 02-02 08:00 WNCAA 完场 佛罗里达州女篮 46-88 杜克大学女篮 01-26 07:00 WNCAA 完场 杜克大学女篮 57-72 北卡罗莱纳州立女篮 01-22 01:00 WNCAA 完场 弗吉尼亚理工女篮 46-63 杜克大学女篮 01-19 09:00 WNCAA 完场 杜克大学女篮 60-56 弗吉尼亚大学女篮 01-08 01:00 WNCAA 完场 杜克大学女篮 44-61 路易斯维尔大学女篮 01-05 09:00 WNCAA 完场 托莱多女篮 45-70 杜克大学女篮 12-21 08:00 WNCAA 完场 佛罗里达海湾女篮 63-82 杜克大学女篮 12-11 01:00 WNCAA 完场 杜克大学女篮 64-80 克莱姆森女篮 12-08 08:00 WNCAA 完场 南卡罗莱纳女篮 77-61 杜克大学女篮 12-04 02:00 WNCAA 完场 杜克大学女篮 72-65 佐治亚大学女篮 12-01 06:00 WNCAA 完场 北卡罗莱中央女篮 45-93 杜克大学女篮 11-27 03:00 WNCAA 完场 戴维森女篮 69-62 杜克大学女篮 11-17 08:00 WNCAA 完场 杜克大学女篮 66-62 哥伦比亚女篮 11-15 07:00 WNCAA 完场 卡罗莱纳海岸女篮 42-88 杜克大学女篮 11-10 08:00 WNCAA 完场 里士满女篮 53-83 杜克大学女篮 11-07 00:41 WNCAA 完场 科罗拉多州大学女篮 61-53 杜克大学女篮 03-21 09:00 WNCAA 完场 伊欧纳女篮 49-89 杜克大学女篮 03-19 09:30 WNCAA 完场 弗吉尼亚理工女篮 58-37 杜克大学女篮 03-05 03:30 WNCAA 完场 北卡罗来纳女篮 40-44 杜克大学女篮 03-04 07:00 WNCAA 完场 北卡罗莱纳州立女篮 62-77 杜克大学女篮 02-24 09:00 WNCAA 完场 佐治亚大学女篮 56-70 南卡罗莱纳女篮 02-19 02:00 WNCAA 完场 佐治亚大学女篮 49-67 奥本女篮 01-30 08:00 WNCAA 完场 佐治亚大学女篮 57-69 密苏里女篮 01-19 09:00 WNCAA 完场 鲍尔州立女篮 52-51 佐治亚大学女篮 12-22 01:50 WNCAA 完场 匹茲堡大学女篮 59-65 佐治亚大学女篮 12-21 01:00 WNCAA 完场 佐治亚理工女篮 64-53 佐治亚大学女篮 12-17 02:30 WNCAA 完场 福尔曼女篮 55-85 佐治亚大学女篮 12-04 03:00 WNCAA 完场 杜克大学女篮 72-65 佐治亚大学女篮 12-01 06:00 WNCAA 完场 佐治亚大学女篮 73-56 哥伦比亚大学女篮 11-21 00:00 WNCAA 完场 佐治亚大学女篮 77-57 莫瑟尔女篮 11-17 08:00 WNCAA 完场 佐治亚南方女篮 59-85 佐治亚大学女篮 11-14 08:00 WNCAA 完场 佐治亚大学女篮 50-76 贝尔蒙特女篮 11-11 09:42 WNCAA 完场 北卡罗莱纳农工女篮 59-71 佐治亚大学女篮 11-07 08:00 WNCAA 完场 佐治亚大学女篮 66-74 爱荷华大学女篮 03-20 03:00 WNCAA 完场 佐治亚大学女篮 66-54 佛罗里达州立大学女篮 03-18 01:30 WNCAA 完场 佐治亚大学女篮 66-83 路易斯安那女篮 03-04 07:00 WNCAA 完场 奥本女篮 47-63 佐治亚大学女篮 03-03 07:00 WNCAA 完场 奥本女篮 59-70 佐治亚大学女篮 02-24 08:00